אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא - טיוב רגולציה

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  22.08.2016
  • תאריך פרסום: 
   22.08.2016
  • תאריך עדכון:
   13.05.2018

כחלק ממהפכת השירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק בימים אלו בבחינת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור )אנשים פרטיים, חברות וארגונים- כל מי שבממשק עם המשרד(, מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן לאזרחים על ידי המשרד.

Top