אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא - טיוב רגולציה

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 22.08.2016
    • תאריך פרסום: 
      22.08.2016
    • תאריך עדכון:
      13.05.2018

כחלק ממהפכת השירות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק בימים אלו בבחינת הנטל הרגולטורי המוטל על הציבור )אנשים פרטיים, חברות וארגונים- כל מי שבממשק עם המשרד(, מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן לאזרחים על ידי המשרד.

Top