אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת השפעות הנובעות מיישום מיידי של תקנות ההגנה על בריאות הציבור, בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  21.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   14.12.2017
  • שעת הגשה:
   15:38
  • איש קשר: 
   פניות למשרד ראש הממשלה

בעלי עניין ועוסקים בתחום מוזמנים למסור את עמדותיהם ביחס בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון.

Top