מכרזים

קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת השפעות הנובעות מיישום מיידי של תקנות ההגנה על בריאות הציבור, בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 21.12.2017 15:38
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    14.12.2017

בעלי עניין ועוסקים בתחום מוזמנים למסור את עמדותיהם ביחס בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון.

Top