אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

קול קורא לקבלת התייחסות מן הציבור לבחינת השפעות הנובעות מיישום מיידי של תקנות ההגנה על בריאות הציבור, בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון

 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  21.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   14.12.2017

בעלי עניין ועוסקים בתחום מוזמנים למסור את עמדותיהם ביחס בדבר תיווי שיפוטי של מוצרי מזון.

Top