תמיכות ומענקים

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים

סטטוס סגור להגשת הצעות

תכנית זו מאפשרת לחברות ישראליות, שמתמודדות בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים, להגיש בקשה להשתתפות במימון הגשת הצעה למכרז או הוכחת התכנות לפרויקט.

Top