תמיכות ומענקים

תכנית שער לשיווק בינלאומי (של"ב)

סטטוס סגור להגשת הצעות

במסגרת התכנית, יצואנים, שהיקף היצוא שלהם נמוך ולא ייצאו בעבר, יכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשיווק ובייצוא של סחורות ושירותים ובכך לחדור לשווקים בינלאומיים.

Top