תמיכות ומענקים

הקצאה במסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 05.09.2019
15:00
    • תאריך פרסום: 
      16.06.2019
    • תאריך עדכון:
      18.07.2019

הרשות להשקעות מקצה עד 40 מיליון שקלים בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ.

Top