אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 23.05.2019
15:00
  • תאריך פרסום: 
   05.03.2019
  • תאריך עדכון:
   31.03.2019
  • איש קשר: 
   אתי שחף
  • טלפון: 
   02-6662860

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה עד 60 מיליון ₪ במסלול סיוע להעלאת פריון בתעשייה.

Top