תמיכות ומענקים

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 13.08.2019
15:00

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה עד 60 מיליון ₪ במסלול סיוע להעלאת פריון בתעשייה.

Top