קולות קוראים

קול קורא לקבלת בקשות להקלות ולהטבות בסחר עם הודו

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 16.06.2020

לקראת שיחות בין משרדי הכלכלה של ישראל והודו, מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה קורא לחברות הפועלות בהודו להעביר בקשות בנוגע להטבות בשיעורי המכס: ביצוא להודו, ביבוא מהודו ובקשות להגנה מיבוא כתוצאה מחשש לפגיעה בחברה.

Top