אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מכרז 25/2017 לבימוי טקס הדלקת המשואות 2018

 • מספר:
   
  25/2017
 •  |
 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  19.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   10.08.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד התרבות והספורט באמצעות מרכז ההסברה (להלן: "המשרד" או "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות מגופים משפטיים העוסקים במתן שירותי בימוי לארועים, שיספקו לצורך המכרז במאי מקצועי ובעל ניסיון שיקבל על עצמו את בימוי טקס הדלקת המשואות לשנת 2018, על כל היבטיו.

Top