תמיכות ומענקים

הנצחת זיכרון השואה

תאריך אחרון להגשה 24.01.2021
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    30.03.2020
  • תאריך עדכון
    10.12.2020

הזמנה להגיש בקשות תמיכה במוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה

Top