תמיכות ומענקים

קבלת סיוע לקליטת עובדים חדשים בשכר גבוה בירושלים ובאזורי עדיפות לאומית במסגרת הוראת מנכ"ל 4.18

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 22.09.2019
15:00

מעוניינים להקים, להרחיב או להעתיק  את העסק לאזור עדיפות לאומית או לירושלים? ייתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לטובת קליטת עובדים בשכר גבוה.

Top