שימועים ציבוריים

שימוע משני לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.11.2017

שימוע משני לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

Top