שימועים ציבוריים

שימוע משני לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 14.11.2017
    • תאריך פרסום: 
      29.08.2017
    • תאריך עדכון:
      18.09.2017

שימוע משני לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעל תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

Top