שימועים ציבוריים

שימוע מחירי מקסימום

מספר 27062017
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.06.2017

מנגנון פיקוח התעריפים על בזק- החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

Top