תמיכות ומענקים

קבלת סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתכנית מותאמת לעידן הקורונה

סטטוס פעיל

הרשות להשקעות, בשיתוף עם משרד האוצר, מקצה 100 מיליון שקלים במקצה חדש בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ! התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת מסלולים מהירים, שיאפשרו מתן מענה מהיר במינימום בירוקרטיה.

Top