תמיכות ומענקים

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 14.10.2020 15:00

מפעלי תעשייה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים מוזמנים לקבל סיוע להעלאת הפריון במפעלם. הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מקצה עד 40 מיליון שקלים במסלול סיוע להעלאת הפריון בתעשייה.

מקדמים את הפריון בתעשייה הישראלית
Top