תמיכות ומענקים

קבלת סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל- COVID 19

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 30.11.2020 15:00

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף משרד האוצר, מפרסמת מסלול סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל- 19 COVID, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.61, המעניק סיוע כספי לתאגידים המקימים במפעלם קווי ייצור, הנותנים פתרונות להתמודדות עם נגיף COVID 19.

קבלת סיוע לייצור תעשייתי הנותן פתרונות ל- COVID 19
Top