תמיכות ומענקים

קבלת סיוע לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בענפי התעשייה עתירת הידע

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה סיוע בהיקף של כ-13 מיליון ₪ לעסקים בענפי התעשייה עתירת הידע אשר ישלבו עובדים חדשים מהאוכלוסייה הערבית, במסגרת הוראת מנכ"ל 4-20.

Top