אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא להקמת בתי מייסדים לתולדות עיירות הפיתוח

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  12.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   15.11.2017

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) החליט על הקמת רשת בתי מייסדים לסיפור תולדות עיירות הפיתוח ותרומתן לייסודה ופיתוחה של ישראל בשנות ה-50 וה-60.

קבצים להורדה
Top