אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

פרס אמנות הקולנוע 2018

  • תאריך אחרון להגשה:
    28.10.2018
    • תאריך פרסום: 
      04.10.2018

משרד התרבות והספורט יעניק ליוצרים מתחום הקולנוע. הפרסים מיועדים לקולנוענים ישראליים פעילים, העוסקים ביצירה קולנועית רציפה. יש למלא את טופס הגשת המועמדות באופן דיגיטלי ולהגישו חתום יחד עם כל החומר הנלווה כמפורט להלן בקובץ מאוגד pdf אחד סרוק בלבד ולהעבירו לכתובת מייל prastarbut2018@gmail.com בצרוף שם הפרס. מועד אחרון להגשת החומרים עד לתאריך 28/10/2018 יום ראשון כ"ה בתשרי תשע"ט

קבצים להורדה
Top