אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

מבחני תמיכה חדשים במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  10.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   15.11.2017

מנהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני תמיכה חדשים של משרד התרבות והספורט לחלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער, בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי.

קבצים להורדה
Top