אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מבחני תמיכה חדשים במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  10.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   15.11.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

מנהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני תמיכה חדשים של משרד התרבות והספורט לחלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור המקיימים בתי ספר למחול לבני נוער, בטרם יוחלט על ניסוחם הסופי.

Top