אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות דרוזית וצ'רקסית

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  28.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   13.09.2017

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחן לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של מבחן התמיכה בפעילות תרבות דרוזית וצ'רקסית.

Top