אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בפעילות תרבות דרוזית וצ'רקסית

 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  28.09.2017
  • תאריך פרסום: 
   13.09.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

משרד התרבות והספורט (להלן – המשרד) מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחן לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של מבחן התמיכה בפעילות תרבות דרוזית וצ'רקסית.

Top