תמיכות ומענקים

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשוויון חברתי לשנים 2019 עד 2021 - תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות המקומיות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 28.10.2018
23:59
    • תאריך פרסום: 
      03.09.2018
    • תאריך עדכון:
      07.11.2018

תמיכה ברשויות מקומיות – תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים.

Top