אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

תמיכה - פיתוח בתי עלמין חדשים והרחבות 2018

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 31.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      29.11.2017

תמיכה - פיתוח בתי עלמין חידושים והרחבות 2018.

קבצים להורדה
Top