אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

הקמת מתחם רב ייעודי לאנשים עם מוגבלות

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 23.07.2017
    • תאריך פרסום: 
      09.07.2017

הודעה על כוונה לבצע התקשרות - הקמת מתחם רב ייעודי לאנשים עם מוגבלות

Top