שימועים ציבוריים

הודעה בדבר בקשה לקבל הערות הציבור על נוהל לקבלת אישור ראשוני להפעלת מעונות יום לפי חוק הפיקוח על מעונות יום, התשע"ט-2018

סטטוס סגור להגשת בקשות או הצעות
תאריך אחרון להגשה 01.05.2019
 • יחידה
  האגף למעונות יום ומשפחתונים
 • נושא
  מעונות יום ומשפחתונים- ישן
 • נושא משני
  רישוי והפעלת מסגרות
 • מיקום
  כל הארץ
 • תאריך פרסום
  15.04.2019

Top