אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

בחינה לקבלת מלגה לקורס קיץ בוינה, אוסטריה "DanceWEB Europe 2018" ליוצרים הפועלים בתחום המחול בגילאים 22-30

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 30.11.2017
    • תאריך פרסום: 
      24.10.2017

קורס הקיץ DanceWEB, מטרתו העמקת ההכשרה המקצועית של יוצרים הנמצאים בסיום הכשרתם המקצועית או כאלה הנמצאים בתחילת קריירה מקצועית, וכן מפגש ויצירת קשרים מקצועיים עם עמיתים מכל העולם לעבודה משותפת ויצירת קופרודוקציות עם יוצרים מרחבי העולם.

Top