תמיכות ומענקים

מקצה חדש לתכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר - הוראת מנכ"ל 4.35

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 10.12.2019
14:00

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי ורשות החירום הלאומית במשרד הביטחון (רח"ל) ומשרד האוצר פותחים מקצה שני במסלול להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר.

Top