שימועים ציבוריים

פניה לקבלת הערות הציבור לגבי הנחיות לגובי המכס לגביית כופר ביצוא

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 08.06.2020 12:00

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מפרסם טיוטה להערות הציבור לעניין מדיניות הענישה בגין הפרות דיני היצוא מכוח פקודת היבוא והיצוא.

Top