אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת – מינהל תרבות 2018

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  05.11.2017
  • תאריך פרסום: 
   15.10.2017

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות ("המשרד"), מודיע, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 בנושאים הבאים כפי שיפורטו להלן. בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal ("פורטל מרכב"ה").

קבצים להורדה

Top