אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת – מינהל תרבות 2018

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 05.11.2017
    • תאריך פרסום: 
      15.10.2017

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות ("המשרד"), מודיע, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2018 בנושאים הבאים כפי שיפורטו להלן. בקשות התמיכה יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו: https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal ("פורטל מרכב"ה").

קבצים להורדה
Top