מכרזים

תכנית תחרות ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים שנים 2018- 2030

מספר תכנית תחרות ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים שנים 2018- 2030
תאריך אחרון להגשה 29.08.2018 07:25

ב- 21.06.2018 פרסם המשרד להערות הציבור את תכנית התחרות עד שנת 2030 שגובשה במשותף במשרדי התחבורה והאוצר. הציבור התבקש להעביר את הערותיו או הסתייגויותיו מהתכנית עד 26.07.2018. כעת מפורסמת לציבור התכנית הסופית שתובא לאישור הממשלה. 

Top