תמיכות ומענקים

הזמנה להגיש בקשות תמיכה לשנים 2018-2019 - תכנית לחיזוק החוסן האזרחי לפי החלטת ממשלה 2156

תאריך אחרון להגשה 29.04.2018
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    27.03.2018

החלטת ממשלה 2156 מיום 11.12.2016

Top