תמיכות ומענקים

סיוע להקמת נציגות שיווקית (תכנית סין הודו ויפן)

סטטוס סגור להגשת הצעות

תכנית זו מאפשרת לחברות ישראליות להגיש בקשה בקשה לקבלת סיוע להקמת נציגות שיווקית בהודו, סין ויפן לטובת קידום של מוצרים ושירותים קיימים או חדשים.

Top