אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא לקבלת התייחסויות מהציבור לשיפור השירות

סטטוס ממתין לתוצאות
תאריך אחרון להגשה 01.06.2017
    • תאריך פרסום: 
      03.05.2017
    • תאריך עדכון:
      18.07.2017

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק בימים אלו בבחינת הרגולציה מתוך כוונה לשפר את השירות.

Top