אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

קול קורא להגשת מועמדויות לניהול מוסיקלי של אירועי חג המוסיקה הישראלית

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  25.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   03.12.2017

משרד התרבות והספורט וועדת ההיגוי של חג המוסיקה הישראלית מודיעים על קול קורא להגשת מועמדויות לניהול מוסיקלי של אירועי חג המוסיקה הישראלית

קבצים להורדה
Top