תמיכות ומענקים

קבלת סיוע להקמת מבנה תעשייה להשכרה לתעשייה עתירת ידע בירוחם - הוראת מנכ"ל 4.59

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 30.08.2020 15:00

מחזקים את הכלכלה במועצה המקומית ירוחם ומקדמים בה את תעשיית ההייטק! הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, מקצים על בסיס הקצאה תחרותית עד 4 מיליון שקלים להקמת מבנה תעשייה להשכרה לתעשייה עתירת ידע במועצה המקומית ירוחם.

Top