אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמיכות ומענקים

קרן בירד אנרגיה מפרסמת קול קורא לתמיכה בפרויקטים משותפים ישראל-ארה"ב בתחום האנרגיה הירוקה

  • תאריך אחרון להגשה:
    09.07.2018
    10:02
    • תאריך פרסום: 
      20.03.2018

פרויקט מאושר יזכה למענק של כ- 1 מיליון דולר ועד ל-50% מעלותו

Top