אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

 • סטטוס::
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  16.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   30.11.2017

מפורסמים בזאת לציבור צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

קבצים להורדה

Top