אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שימועים ציבוריים

צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 16.12.2017
    • תאריך פרסום: 
      30.11.2017

מפורסמים בזאת לציבור צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

Top