אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שימועים ציבוריים

צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  16.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   30.11.2017

מפורסמים בזאת לציבור צו הפעלת רכב בבנזין וצו הפעלת רכב בביודיזל

Top