אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

פרסום מכרז פומבי מספר 3/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה

 • מספר: + ":"
  3/17
 • תאריך אחרון להגשה:
  09.08.2017
  • תאריך פרסום: 
   20.07.2017

פרסום מכרז פומבי מספר 3/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא השבת זכויות ורכוש יהודי מתקופת השואה.

Top