תמיכות ומענקים

הקמת מרכז מורשת הבדואים (החלטה 1480)

תאריך אחרון להגשה 22.11.2018 23:59
  • מיקום
    כל הארץ
  • תאריך פרסום
    22.10.2018

הזמנה להגיש בקשות תמיכה לשנים 2019-2021 – מרכז מורשת הבדואים (החלטה 1480)

Top