אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

הארכת מועד להגשת מועמדות קול קורא להשתתפות בקורס בקרי מבנים (תכן וביצוע בנייה) מספר 14 - מהנדסים ואדריכלים

מספר 14
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.11.2018
11:00
    • תאריך פרסום: 
      11.11.2018

בקרת תכן ובקרת ביצוע הבנייה – כחלק בלתי נפרד מהליכי הרישוי והבנייה – ה