אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מכרזים

הארכת מועד להגשת מועמדות להשתתף בקורס בקרי מבנים (תכן וביצוע בנייה) מספר 12 - מהנדסים ואדריכלים

מספר 12
תאריך אחרון להגשה 27.06.2018
    • תאריך פרסום: 
      11.04.2018
    • תאריך עדכון:
      03.06.2018

בקרת תכן ובקרת ביצוע הבנייה – כחלק בלתי נפרד מהליכי הרישוי והבנייה – הן פעולות שיוחדו לבקרים במכוני הבקרה, לפי פרק ה' 3 בחוק התכנון והבנייה התשע"ד (2014), במטרה להביא לשיפור באיכות הבנייה.

Top