מכרזים

פרסי שרת התרבות למחול אמנותי

תאריך אחרון להגשה 28.10.2018

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על פרסי שרת התרבות והספורט ליוצרים ומבצעים בתחום המחול אמנותי לשנת 2018 השנה יוענקו הפרסים בקטגוריות הבאות:

Top