מכרזים

פרסי שרת התרבות למחול אמנותי

תאריך אחרון להגשה 28.10.2018
    • תאריך פרסום: 
      04.10.2018

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על פרסי שרת התרבות והספורט ליוצרים ומבצעים בתחום המחול אמנותי לשנת 2018 השנה יוענקו הפרסים בקטגוריות הבאות:

Top