אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

פנייה לציבור תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהוראת האמנויות ("בתי ספר לאמנויות")

 • סטטוס:
   
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  31.08.2017
  • תאריך פרסום: 
   10.08.2017
  • שעת הגשה:
   00:00

מינהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים בהוראת האמנויות ("בתי ספר לאמנויות") (להלן – "מבחני התמיכה").

Top