אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים וקולות קוראים

פנייה לציבור תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהוראת האמנויות ("בתי ספר לאמנויות")

 • סטטוס:
   
  פעיל
 • תאריך אחרון להגשה:
   
  31.08.2017
  • תאריך פרסום: 
   10.08.2017

מינהל התרבות מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים בהוראת האמנויות ("בתי ספר לאמנויות") (להלן – "מבחני התמיכה").

Top