אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

בקשות לתמיכה מתקציב משרד התרבות והספורט לשנת 2017 תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע (ארכיונים)

 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  17.12.2017
  • תאריך פרסום: 
   07.12.2017

משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות, מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2017, עבור תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע (ארכיונים), בהתאם למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור העוסקים בשימור מידע (ארכיונים) (תקנה 19-42-02-60).

Top