תמיכות ומענקים

הקצאה לשילוב מתמחים/ות מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 04.09.2019
15:00

מעוניינים לקלוט מתמחים מאוכלוסיית הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים? ייתכן ותהיו זכאים לסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד העסקת עובדים בעסקים.

Top