אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קולות קוראים

הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה גוש עציון

סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 27.01.2019
16:11
    • תאריך פרסום: 
      26.12.2018
    • תאריך עדכון:
      15.01.2019

החל מ-26/12/2018 ועד ל-27/01/2019 ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה של גוש עציון, למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה.

Top