תמיכות ומענקים

מקדמים את תעשיית ההייטק במגזר המיעוטים

סטטוס פעיל
תאריך אחרון להגשה 14.08.2019
15:00
    • תאריך פרסום: 
      21.05.2019
    • תאריך עדכון:
      18.07.2019

במסלול חדש וראשון מסוגו, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מקצים עד 10 מיליון ₪ להקמת עד שני מבנים להשכרה לתעשייה עתירת הידע ביישובי המיעוטים.

Top