אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מכרזים

מכרז - הפעלת תכנית זהות יהודית בקהילה

 • מספר: + ":"
  8/17
 • סטטוס:
  סגור להגשת הצעות
 • תאריך אחרון להגשה:
  16.10.2017
  • תאריך פרסום: 
   18.09.2017

המשרד לשירותי דת יוצא במכרז פומבי לקבלת הצעות להפעלת תכנית זהות יהודית בקהילה.

Top