שימועים ציבוריים

שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

מספר שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 17.11.2014

שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים ע"י (על ידי) בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב

Top