שימועים ציבוריים

שימוע זמני מענה במוקדים טלפוניים של חברות התקשורת

מספר שימוע זמני מענה במוקדים טלפוניים של חברות התקשורת
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 18.08.2014

שימוע זמני מענה במוקדים טלפוניים של חברות התקשורת

Top