מכרזים

מכרז פומבי מס' 13/2018 להפקת פעילות חווייתית חינוכית לקהל הרחב וביצוע שירותים נוספים במסגרת שבוע החלל הישראלי

מספר 13/2018
סטטוס סגור להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשה 12.11.2018 12:00

הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעות להפקת פעילות חווייתית חינוכית וביצוע שירותים נוספים במסגרת שבוע החלל הישראלי

Top